Monday, March 19, 2007

myanmar love stories (12) အသည္းေတြလည္းကၽြမ္းၿပီငယ္

myanmar love stories (12)

အသည္းေတြလည္းကၽြမ္းၿပီငယ္

ခင္ထားငယ္၏ေမြးစားဖခင္ဦးေစာမိုးကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းကုိၿမိဳင္သာၿမိဳ႔မွဖုန္းဆက္

အေၾကာင္းၾကားေသာအခါသူမ၏စိတ္ထဲတြင္မည္သုိ႔မွ်မခံစားခဲ႔ရေပ၊ထို႔အျပင္အသုဘကိစၥ

အတြက္လည္းၿမိဳင္သာသို႔ျပန္ရန္စိတ္မကူးခဲ႔ေခ်၊ထို႔ၿမိဳ႔တြင္သူမအဖို႔ဘာမွ်ေပ်ာ္႑ႊင္တမ္းတစရာမရွိ

ေပ၊စိတ္နာက်ည္းဖြယ္ရာအတိတ္ေဟာင္းတို႔ကသာသူမ၏ႏွလံုးသားကုိနာက်င္ေစေပလိမ္႔မည္၊

လြန္ခဲ႔ေသာ(၁၀)ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔ကတည္းကၿမိဳင္သာၿမိဳ႔မွထြက္ခြာလာခဲ႔သည္႔အခ်ိန္မွစ၍ထိုေဒသသုိ႔

တစ္သက္ျပန္ေျခမခ်ေတာ႔ဟုသူမဆံုးျဖတ္ထားခဲ႔ၿပီးျဖစ္သည္၊အကယ္၍သာသူမ၏သူငယ္ခ်င္းျဖစ္

သူယမင္း၏တိုက္တြန္းခ်က္သာမရွိခဲ႔လွ်င္ခင္ထားငယ္သည္သူမ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိျပင္မည္မဟုတ္

ေပ၊သူမ၏ေမြးစားဖခင္၏အသုဘသို႔လည္းျပန္ရန္အေၾကာင္းမရွိေပ၊

“မင္းၿမိဳင္သာကုိျပန္သြားသင္႔တယ္ငယ္ ။ အခုအခ်ိန္ဟာအခ်ိန္ေကာင္းပဲ ။ ေရွာင္တိမ္းထြက္ေျပး

ေနမယ္႔အစားရဲရဲရင္႔ရင္႔ရင္ဆိုင္သင္႔ၿပီ”

ယမင္းကထိုသို႔ေျပာေသာအခါပထမတြင္ခင္ထားငယ္တစ္ေယာက္အေၾကာက္အကန္ျငင္းေသာ္လည္း

ယမင္းကုိႏုိင္ေအာင္မေျပာႏုိင္ခဲ႔ေပ၊ယမင္းကဇြတ္အတင္းေျပာျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲအက်ဳိးသင္႔အေၾကာင္းသင္႔တို

က္တြန္းေျပာဆိုေနေသာေၾကာင္႔သူမအဖို႔ျငင္းပယ္စရာအေၾကာင္းရွာ၍မရျဖစ္ေနသည္၊ထုိ႔ျပင္ယမင္းသည္သူမ

၏အခ်စ္ဆံုးသူငယ္ခ်င္းလည္းျဖစ္သည္၊သူမအေပၚနားလည္ၿပီးအရာရာကိုယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာတိုင္ပင္ခဲ႔ရသည္႔

သူလည္းျဖစ္သည္၊အကယ္၍သာယမင္းႏွင္႔မေတြ႔ခဲ႔ရလွ်င္သူမ၏ဘ၀မွာေရစုန္ေမ်ာကာအဖတ္ဆယ္၍ရေတာ႔မ

ည္မဟုတ္ေပ၊ေနာက္ဆံုးေတာ႔ခင္ထားငယ္သည္သူမအေပၚေစတနာေကာင္းႏွင္႔္တိုက္တြန္းေျပာဆုိေနေသာယမ

င္း၏စကားကုိသေဘာတူလိုက္ရေလေတာ႔သည္၊သုိ႔ေသာ္သူမကယမင္းကုိအေဖာ္လိုက္ရန္ေျပာေသာအခါတြင္မူ

ယမင္းကသေဘာမတူေခ်၊

“မင္းပါလိုက္ခဲ႔ပါလားယမင္းရာ ။ တို႔အေဖာ္ရတာေပါ႔”

“ဟာ တို႔လိုက္ဖို႔မလိုပါဘူးကြာ ။ မင္းတစ္ေယာက္တည္းသာသြားပါ”

“ဒီလိုေတာ႔မျဖစ္ဘူးထင္တယ္ ။ တို႔အဲဒီၿမိဳ႔မွာဘယ္လိုအျဖစ္ဆုိးေတြၾကံဳေတြ႔ခဲ႔ရတယ္ဆုိတာ

မင္းအသိသားနဲ႔”

“ဒါေတြကလြန္ခဲ႔တဲ႔ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကအျဖစ္ေတြပါကြာ ။ အခုမင္းကအသက္လည္းႀကီးလာၿပီ

အေတြ႔အၾကံဳလည္းရင္႔က်က္ေနၿပီ ။ အတိတ္ကအရိပ္မည္းႀကီးကုိေတြးလန္႔ေနစရာမလုိေတာ႔

ပါဘူး ။ ၿမိဳင္သာကိုတစ္ေယာက္တည္းျပန္သြားခဲ႔ၿပီးရင္ဒီအရိပ္မည္းႀကီးရဲ႔ေျခာက္လွန္႔မႈကေန

မင္းလြတ္သြားပါလိမ္႔မယ္ ။ ဒီေတာ႔သြားသာသြားပါ”

ႊသို႔ျဖင္႔ယမင္း၏အားေပးမႈေၾကာင္႔ခင္ထားငယ္တစ္ေယာက္သူမ၏ဇာတိျဖစ္ေသာၿမိဳင္သာၿမိဳ႔သုိ႔မီး

ရထားျဖင္႔ထြက္လာခဲ႔ေလေတာ႔သည္၊မီးရထားသယ္ေဆာင္ရာသို႔လိုက္ပါရင္းသူမ၏စိတ္ထဲတြင္ၿမိဳင္သာၿမိဳ႔ေ

လးတြင္ေတြ႔ၾကံဳျဖစ္ပ်က္ခဲ႔ရသည္တုိ႔ကုိျပန္လည္ေတြးေတာေနမိေလသည္၊ၾကာခဲ႔ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္းမေမ႔ႏုိင္ေ

သာအျဖစ္မ်ားေၾကာင္႔မေန႔တေန႔ကလိုပင္ေသခ်ာစြာမွတ္မိေနေလသည္၊

- - - - - - - -

ခင္ထားငယ္ပထမဆံုးစဥ္းစားမိသည္ကယခုကြယ္လြန္သြားေသာသူမ၏ေမြးစားဖခင္ဦးေစာမုိးအေၾကာင္

းပင္ျဖစ္သည္၊သူမ၏ဦးေစာမိုးကုိခ်စ္လည္းခ်စ္သည္။မုန္းလည္းမုန္းသည္၊သူသည္သူမ၏အားထားခ်စ္ခင္ရာျဖစ္

သလိုသူမ၏ႏုနယ္ေသာဘ၀ကုိဖ်က္ဆီးခဲ႔သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္၊ေမြးစားဖခင္ဟုေျပာရေသာ္လည္းအမွန္တ

ကယ္ေတာ႔ဦးေစာမိုးသည္သူမ၏ပေထြးပင္ျဖစ္သည္၊သူမ၏ဖခင္ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္သူမ၏အသက္(၄)ႏွစ္တြင္

မိခင္ေဒၚခင္ထားႏွင္႔ဦးေစာမိုးတို႔လက္ထပ္လိုက္ၾကသည္၊ဒုတိယသတိရမိသူကေတာ႔ေက်ာ္မိုးပင္ျဖစ္သည္၊သူ

သည္လည္းဦးေစာမိုး၏ေမြးစားသားျဖစ္သလိုဦးေစာမိုးကအလြန္အားကုိးကာအလိုလိုက္ထားသူလည္းျဖစ္သည္

၊ေက်ာ္မိုးသည္သူမ၏ဘ၀ကုိနင္းေခ်ဖ်က္ဆီးခဲ႔ေသာအဓိကတရားခံဟုဆိုႏုိင္ေလသည္၊ေက်ာ္မိုးသည္သူမထက္

ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ႀကီးသည္၊ယခင္ကေတာ႔ေက်ာ္မိုးသည္သူမကုိညီမတစ္ေယာက္လုိၾကင္နာခဲ႔သည္၊ငယ္ငယ္ဟုေခၚက

ာအလိုလိုက္ခဲ႔သည္၊သူမကလည္းေက်ာ္မိုးကုိအစ္ကုိရင္းတစ္ေယာက္လိုပင္ခ်စ္ခင္ခဲ႔သည္၊သုိ႔ေသာ္ေက်ာ္မိုးအ

သက္(၁၆)ႏွစ္ေက်ာ္လာကာလူပ်ဳိျဖစ္လာေသာအခါတြင္မူသူ၏အခ်ဳိးေျပာင္းလာခဲ႔သည္၊သူမကုိၾကည္႔ေသာအ

ၾကည္႔မ်ားကမရုိးသားေတာ႔ေပ၊တဏွာၾကည႔္ေတြၾကည္႔လာကာဖင္ပုတ္ေခါင္းပုတ္။ဟုိကုိင္ဒီကုိင္လုပ္လာသည္၊

ခင္ထားငယ္ကလည္းရင္ကေလးေတြ။တင္ကေလးေတြစို႔ၿပီးအလွၾကြယ္စအရြယ္သုိ႔ေရာက္ေနေလၿပီ၊အစကေတ

ာ႔သူမကဘာမွ်မသိေသာ္လည္းမၾကာမီေက်ာ္မိုး၏မရုိးသားေသာအရိပ္အကဲကိုနားလည္းလာသည္၊ထို႔ေၾကာင္႔”

ကိဳးစားကာေရွာင္တိမ္းေနရသည္၊သုိ႔ေသာ္တစ္အိမ္တည္းေနရေသာေၾကာင္႔လံုး၀မေတြ႔ေအာင္ေရွာင္လို႔ကေတာ႔

မရေခ်၊ေက်ာ္မိုးကလည္းပုိ၍ဆိုးလာသည္၊သူမေရခ်ဳိးတာ။အ၀တ္အစားလဲတာေတြကုိေခ်ာင္းၾကည္႔လာသည္၊

ဒါကုိသူမသိေသာအခါရွက္လည္းရွက္သည္၊လူႀကီးေတြကုိလည္းမတိုင္ရဲေပ၊ထို႔ေၾကာင္႔ေရခ်ဳိးအ၀တ္လဲသည္က

အစအထူးသတိထားေနရရွာသည္၊ေက်ာ္မိုးကရုပ္ေျဖာင္႔သည္၊စာေတာ္သည္၊အားကစားလည္းထူးခၽြန္သည္၊ထို႔

ေၾကာင္႔သူ႔ကုိသေဘာက်ေနေသာမိန္းကေလးမ်ားစြာရွိသည္၊ေက်ာ္မိုးရည္းစားမ်ားေၾကာင္းသတင္းေတြကိုလည္

းသူမၾကားရသည္၊ထုိ႔အျပင္ဘယ္မိန္းကေလးကုိဘယ္ေနရာေခၚခ်ိန္းကာဘာေတြလုပ္သည္ဆိုေသာသတင္းမ်ား

ကုိလည္းၾကားေနရေသာေၾကာင္႔သူမသည္ေက်ာ္မိုးကုိတတ္ႏုိင္သမွ်ေရွာင္ေနရေလသည္၊ခင္ထားငယ္သည္က်

န္းမာသန္စြမ္းေသာမိန္းကေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္၊အရပ္ျမင္႔ျမင္႔ႏွင္႔ရုပ္ရည္ေခ်ာေမာသည္၊အသက္(၁၅)ႏွစ္

ခန္႔သုိ႔ေရာက္ေနေသာေၾကာင္႔တင္ေတြရင္ေတြျပည္႔ျပည္႔ၿဖိဳးၿဖိဳးႏွင္႔အပ်ဳိေပါက္မေလးျဖစ္ေနေလၿပီ၊ထိုအခ်ိန္မွ

ာပင္သူမ၏ကံၾကမၼာဆိုးစတင္ခဲ႔ေလသည္၊

- - - - - - - -

ထို႔ေန႔ကေႏြရာသီ၏ေလၿငိမ္ေသာေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔အေတာ္ပူအိုက္ေလသည္၊ပူအိုက္ေသာရ

ာသီဥတုေၾကာင္႔ခင္ထားငယ္သည္အတြင္းခံမပါဘဲအက်Ìတစ္ထပ္သာ၀တ္ထားခဲ႔သည္၊အက်Ìကသိပ္မပါးေသာ္

လည္းသူမ၏မို႔ေမာက္ေနေသာရင္သားမ်ားေၾကာင္႔အေပၚပိုင္းမွရင္သားမ်ားကုိေကာင္းစြာေတြ႔ျမင္ႏုိင္ေလသည္၊

အိမ္ေရွ႔ဧည္႔ခန္းထဲတြင္သူမတစ္ေယာက္တည္းစာဖတ္ေနစဥ္ေက်ာ္မိုးသည္သူ႔သူငယ္ခ်င္းတစ္စုႏွင္႔အိမ္ေပၚသို႔တ

၀ုန္း၀ုန္းတက္လာေလသည္၊အိမ္တြင္ဦးေစာမိုးႏွင္႔ေဒၚခင္ထားတို႔လည္းမရွိသည္႔အတြက္သူမ၏ရင္ထဲတြင္ထိတ္

ကနဲျဖစ္သြားသည္၊ေက်ာ္မိုး၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားကလည္းေက်ာ္မိုးလိုပင္သူမကုိျမင္လွ်င္မထိတထိႏွင္႔ညစ္ညမ္းေ

သာစကားမ်ားကုိေျပာတတ္ၾကေသာေၾကာင္႔သူတို႔ကုိခင္ထားငယ္ကၾကည္႔၍မရေပ၊ယခုလည္းသူမကုိေတြ႔သ

ည္ႏွင္႔ပါးစပ္သရမ္းၾကေတာ႔သည္၊

“ေဟ႔ေကာင္ေက်ာ္မိုး ။ မင္းညီမကတယ္ေတာင္႔တယ္ေျဖာင္႔ပါလားကြ”

“ႏုိ႔ႀကီးေတြကစူၿပီးၾကြေနတာပဲေတာက္”

“ဖင္ႀကီးကလည္းအယ္ေနတာပဲကြာ”

ခင္ထားငယ္သည္သူတို႔၏စကားမ်ားကုိျပန္၍မေျပာေနပါ၊ထို႔ေၾကာင္႔ဧည္႔ခန္းမွထကာအိမ္

ေနာက္ဖက္ရွိႏြားတင္းကုတ္သုိ႔ထြက္လာခဲ႔သည္၊ဦးေစာမိုးသည္ႏြားမ်ားကုိလည္းေမြးထားေသာေၾကာင္႔အိမ္ေနာ

က္ဖက္တြင္ႏြားတင္းကုတ္ရွိေလသည္၊တံခါးမ်ားတပ္ဆင္၍ေသခ်ာေဆာက္ထားေသာေၾကာင္႔အေတာ္ခိုင္ခန္႔သ

ည္၊ခင္ထားငယ္ကႏြားတင္းကုတ္ထဲသုိ႔၀င္၍အထဲရွိေကာက္ရုိးပံုေပၚသုိ႔တက္၍လွဲအိပ္လိုက္သည္၊သုိ႔ေသာ္မၾက

ာမီပင္ေက်ာ္မိုးႏွင္႔သူ၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာေအာင္ထြန္း။ေသာင္းစိန္ႏွင္႔ဘသိန္းတို႔ႏြားတင္းကုတ္ထဲသုိ႔၀င္

လာၾကသည္၊သူတို႔လူသုိက္ကုိျမင္လိုက္ရေသာေၾကာင္႔သူမအိပ္ေနရာမွထရပ္လိုက္သည္၊ေက်ာ္မိုးကသူမကုိစူး

စိုက္ၾကည္႔ရင္းေျပာလိုက္သည္၊

“ငါတိ႔ုအျငင္းပြားေနတာကုိအဆံုးအျဖတ္ေပးရေအာင္နင္႔ဆီကုိလာခဲ႔တာပဲငယ္ငယ္”

“ကုိကုိေနာ္ ။ ငါ႔ကိုလာမေႏွာင္႔ယွက္နဲ႔ ။ နင္တို႔ဘာသာအျငင္းပြားတာငါနဲ႔ဘာမွမဆိုင္ဘူး”

“ဟသိပ္ဆုိင္တာေပါ႔ ။ နင္႔မွာေစာက္ေမႊးေတြေပါက္ေနေလာက္ၿပီလို႔ငါနဲ႔ေအာင္ထြန္းကေျပာတာ

ကုိေသာင္းစိန္နဲ႔ဘသိန္းတုိ႔ကလက္မခံၾကဘူး ။ ေငြတစ္ရာေၾကးေလာင္းထားၾကတာ ။ အဲဒါ

ဘယ္သူမွန္တယ္ဆိုတာကိုမ်က္ျမင္ဆံုးျဖတ္ရေအာင္လာခဲ႔တာပဲ ။ ကဲေျပာပါအံုးနင္႔မွာေစာက္ေမႊး

ေတြေပါက္ေနၿပီလား ။ ေပါက္ရင္ေကာဘယ္ေလာက္မ်ားေနၿပီလဲ”

“ဟင္႔အင္း ဟင္႔အင္း ။ မေျပာခ်င္ပါဘူး ။ ဘာလုိ႔ေျပာရမွာလဲ”

“မေျပာခ်င္ေန ။ ငါတို႔မ်က္ျမင္ျဖစ္ေအာင္သာနင္႔ေစာက္ဖုတ္ကုိလွန္ျပ”

ခင္ထားငယ္မွာမ်က္ႏွာတစ္ခုလံုးထူပူကာဘာေျပာရမွန္းမသိျဖစ္ေနေလသည္၊ေက်ာ္မိုးတို႔၀ုိင္းထားရာမွ

ထြက္ေျပးေသာအခါတြင္လည္းမလြတ္ဘဲေအာင္ထြန္း၏ဖမ္းခ်ဳပ္ျခင္းကုိခံလုိက္ရသည္၊

“လႊတ္ လႊတ္ ေခြးေကာင္ ။ ငါ႔ကိုလႊတ္”

ခင္ထားငယ္ကေအာ္ဟစ္ရုန္းကန္ေသာအခါေက်ာ္မိုးကသူမ၏မ်က္ႏွာကိုလက္၀ါးျဖင္႔ျဖတ္ရုိက္လိုက္သ

ည္၊ခင္ထားငယ္မွာထိတ္လန္႔တၾကားျဖစ္သြားကာေအာ္ဟစ္ရုန္းကန္ေနမႈမ်ားလည္းရပ္သြားသည္၊

“ကဲ ငယ္ငယ္ ။ ရွည္ရွည္ေ၀းေ၀းေျပာမေနေတာ႔ဘူး ။ နင္႔အ၀တ္အစားေတြကုိနင္႔ဘာသာခၽြတ္

ျပမွာလား ။ ငါတုိ႔ကအတင္း၀ုိင္းဆြဲခၽြတ္ပစ္ရမွာလား ။ ေအးငါတုိ႔အတင္း၀ုိင္းဆြဲခၽြတ္လို႔အ၀တ္

အစားေတြစုတ္ၿပဲကုန္ရင္ေတာ႔အဆုိးမဆိုနဲ႔ ။ ေဟ႔ေကာင္ေအာင္ထြန္းလႊတ္ေပးလိုက္စမ္းကြာ”

ေအာင္ထြန္းကခင္ထားငယ္ကိုဖမ္းခ်ဳပ္ထားေသာလက္မ်ားကုိလႊတ္ေပးလိုက္သည္၊ခင္ထား

ငယ္ကမ်က္မ်ားယိုစီးက်ရင္းငိုသံေလးႏွင္႔ေတာင္းပန္ေျပာဆိုရွာသည္၊

“ကုိကိုရာ ။ ငါ႔ကိုမစပါနဲ႔ဟာ ။ ငါသြားပါရေစေတာ႔”

“ငါတု႔ကိ ေနာက္ေနၾကတာမဟုတ္ဘူးငယ္ငယ္ ။ တကယ္ေျပာေနတာ ။ ကဲ အ၀တ္ေတြကို ခၽြတ္စမ္း”

ေက်ာ္မိုးကေျပာၿပီးသည္ႏွင္႔သူမ၏ႏို႔အံုတစ္ဖက္ကုိလက္၀ါးျဖင္႔ဆတ္ကနဲဆုပ္ကိုင္လိုက္ရာခင္ထားငယ္

တစ္ကုိယ္လံုးတုန္ကနဲျဖစ္သြားသည္၊ေက်ာ္မိုးကဆုပ္ကုိင္ရုံသာမကတအားဖ်စ္ညႇစ္လိုက္ေသာေၾကာင္႔ခင္ထား

ငယ္ေအာ္လုိက္မိသည္၊

“အား အု အု”

ေက်ာ္မုိး၏လက္၀ါးကသူမ၏ပါးစပ္ေပၚသုိ႔ပိတ္လိုက္ေသာေၾကာင္႔ခင္ထားငယ္၏ေအာ္သံသည္မပီမသ

ႏွင္႔ရပ္သြားေလသည္၊ေက်ာ္မိုးကေတာ႔သူမ၏ႏုိ႔အံုလံုးလံုးက်စ္က်စ္ေလးကုိမညႇာမတာဆက္၍ဆုပ္နယ္ေနေလ

သည္၊ခင္ထားငယ္ခမ်ာေၾကာက္စိတ္။ရွက္စိတ္ႏွင္႔နာက်င္မႈတုိ႔ေၾကာင္႔တစ္ကုိယ္လံုးတုန္ရင္ေနရွာသည္၊မ်က္ရ

ည္မ်ားတေတြေတြက်ဆင္းကာပါးစပ္မွမပီမသအသံေလးမ်ားထြက္ေပၚေနေလသည္၊အတြင္းခံဘရာစီယာမရွိဘဲ

အေပၚအက်Ìတစ္ထပ္တည္း၀တ္ထားေသာေၾကာင္႔ရင္သားကုိအတုိင္းသားထိေတြ႔ေနရသည္၊ႏုိ႔ကသိပ္မႀကီးေသ

ာ္လည္းတင္းတင္းရင္းရင္းႏွင္႔ကုိင္လို႔ေကာင္းလွသည္၊ေက်ာ္မိုးကႏုိ႔ကုိဆုပ္နယ္ေနေသာလက္ႏွင္႔ပါးစပ္ကုိပိတ္ထ

ားေသာလက္တုိ႔ကုိဖယ္ကာေနာက္သုိ႔ေျခတစ္လွမ္းဆုတ္လိုက္သည္၊ထို႔ေနာက္သူမကုိစူးစူးစိုက္စုိက္ၾကည္႔လ်

က္ေျပာလိုက္သည္၊

“ကုိင္း ဘယ္လိုလဲ ငယ္ငယ္ ။ ငါတို႔ကအ၀တ္ေတြကိုဆြဲခၽြတ္ပစ္ရမွာလား ။ နင္႔ဘာသာနင္

ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ခၽြတ္ျပမွာလား”

စကားသံကၿခိမ္းေျခာက္မႈအျပည္႔ပါသည္႔အျပင္ေျပာသည္႔အတုိင္းတကယ္လုပ္မည္ကုိခင္ထားငယ္သိ

သည္၊သူမအဖုိ႔ေရြးခ်ယ္စရာလမ္းမရွိေတာ႔ေပ၊ထို႔ေၾကာင္႔ေခါင္းကုိကမန္းကတန္းၿငိမ္႔ျပကာအက်Ìၾကယ္သီးကုိစ

ျဖဳတ္လိုက္သည္၊

“ခၽြတ္ျပပါ႔မယ္ ။ ကုိကုိတို႔သာငါ႔ကိုမထိၾကပါနဲ႔”

ေက်ာ္မိုးသည္သူမ၏ရင္ဘတ္ကုိမ်က္လံုးမ်ားျပဴး၍စုိက္ၾကည္႔ေနသည္၊ခင္ထားငယ္သည္မ်က္စိကိုစံုမွိ

တ္၍ၾကယ္သီးမ်ားကုိဆက္ျဖဳတ္ေနေလသည္၊ထို႔ေနာက္အက်Ìရင္ဘတ္ကုိဆြဲဖြင္႔ကာခၽြတ္ပစ္လိုက္ေသာအခါျဖ

ဴေဖြး၀င္းပေနေသာရင္သားမ်ားကသဘာ၀အတုိင္းထြက္ေပၚလာေလေတာ႔သည္၊

“ေတာက္ ႏုိ႔ေတြကတယ္လွတာပဲ ။ လံုးၿပီးမို႔ေမာက္ေနတာပဲ ။ ႏုိ႔သီးေခါင္းေလးေတြေထာင္

ေနပါလား”

ေအာင္ထြန္း၏မွတ္ခ်က္ခ်သံကသူမ၏နားထဲသုိ႔သံရည္ပူမ်ားေလာင္းခ်လိုက္သလို၀င္လာသည္၊ဘာေျ

ကာင္႔မွန္းေတာ႔မသိ။သူမ၏ႏုိ႔သီးေခါင္းေလးမ်ားခၽြန္ေကာ႔ကာေထာင္ထေနသည္ကေတာ႔အမွန္ပင္ျဖစ္သည္၊အ

က်Ìကိုခၽြတ္ခ်လိုက္သည္႔အတြက္သူမ၏ကုိယ္လႈပ္ရွားသြားကာအကာအကြယ္မဲ႔ေနေသာရင္သားဆိုင္မ်ားကတ

သိမ္႔သိမ္႔လႈပ္ခါသြားသည္၊မိမိ၏ရင္သားဆိုင္မ်ားလံုး၀န္းမို႔ေမာက္ေနေၾကာင္းကုိသူမသိသည္၊ႊကဲ႔သုိ႔မို႔မို႔၀န္း၀

န္း။လံုးလံုးက်စ္က်စ္။တင္းတင္းရင္းရင္းရွိေနေအာင္လည္းေလ႔က်င္႔ခန္းမွန္မွန္လုပ္ထားခဲ႔သည္၊ယခုေတာ႔ထိုအလွ

အပတုိ႔သည္ေက်ာ္မိုးတို႔အဖို႔အရသာခံၾကည္႔ရႈစရာျဖစ္ေနေလၿပီ၊

“ေအးကြ ။ ႏုိ႔သီးေလးေတြကခၽြန္ၿပီးေထာင္တက္ေနတာကြ ။ ဒီႏုိ႔သီးေလးေတြကုိစုိ႔ေပးလိုက္ရ

ရင္ေတာ္ေတာ္ေကာင္းမွာပဲကြ”

ေသာင္းစိန္ကလည္းသြားရည္တျမားျမားျဖင္႔ေျပာလိုက္သည္၊ထိုအခုိုက္ေက်ာ္မိုးကခပ္ဆတ္ဆတ္ေျပ

ာလိုက္ျပန္သည္၊

“ကဲ က်န္ေနေသးတဲ႔ထဘီေတြဘာေတြကိုဆက္ခၽြတ္ေလ ။ ျမန္ျမန္ခၽြတ္စမ္း ။ ငါစိတ္မရွည္

ေတာ႔ဘူး”

ေၾကာက္စိတ္ႏွင္႔ရွက္စိတ္တို႔ေၾကာင္႔တဆတ္ဆတ္တုန္ေနရွာေသာခင္ထားငယ္သည္ထဘီကုိလည္းေျဖ

ေလွ်ာ႔ကာခၽြတ္ခ်လုိက္ရျပန္သည္၊သူမ၀တ္ထားေသာထဘီေလးသည္ေျခရင္းသုိ႔ပံုလ်က္သားက်သြားေလသည္

“ၾကည္႔စမ္း ဒီေကာင္မေလးကအတြင္းခံေဘာင္းဘီေတာင္၀တ္မထားပါလား”

“ေအး သူကသူ႔ကုိယ္လံုးကုိျပခ်င္ေနတာကြ ။ ဒါေၾကာင္႔ဘရာစီယာလည္းမ၀တ္။အတြင္းခံ

လည္းမ၀တ္ဘဲအက်Ìနဲ႔ထဘီတစ္ထပ္တည္း၀တ္ထားတာ႔ေပါ႔ကြ ။ ဒါမွသူ႔ႏုိ႔ေတြဖင္ေတြကုိ

ေကာင္းေကာင္းျမင္ႏုိင္မွာေပါ႔”

“ဟာ မဟုတ္ပါဘူး ။ အရမ္းအိုက္လုိ႔ပါ”

ခင္ထားငယ္ကျငင္းဆန္လိုက္သည္၊သူမကုိယခုလိုမိန္းကေလးမ်ဳိးအျဖစ္အေျပာမခံလိုပါ၊ယခုအခါတြင္

သူမ၏ကုိယ္ေပၚတြင္အ၀တ္အစားဟူ၍လံုး၀မရွိေတာ႔ဘဲကုိယ္လံုးတီးျဖစ္ေနေလၿပီ၊သူမသည္ေယာက္်ားေလးမ

်ား၏အလည္တြင္ကုိယ္တံုးလံုးျဖင္႔မတ္တပ္ရပ္ေနရေသာေၾကာင္႔ရွက္စိတ္။ေၾကာက္စိတ္တုိ႔ကတစ္ကုိယ္လံုးကုိဖံု

းလႊမ္းေနေလသည္၊ရင္တထိတ္ထိတ္ခုန္ကာတစ္ကိုယ္လံုးထူပူရွိန္းဖိန္းေနေလသည္၊သူမသည္ငယ္ရြယ္ႏုပ်ဳိသလုိ

ေသြးသားလည္းဆူၿဖိဳးသည္၊သူမကုိယ္တုိင္သတိမမူမိေသာ္လည္းသူမ၏မိန္းမသဘာ၀ေသြးသားမ်ားကႏိုးၾကြေ

နေလၿပီ၊ထို႔ေၾကာင္႔လည္းႏုိ႔သီးေခါင္းေတြေထာင္ကာေစာက္ဖုတ္ကမို႔ေဖာင္းလ်က္ရွိေနေလသည္၊

“ေအး သူ႔ေစာက္ဖုတ္မွာေစာက္ေမႊးေတြခပ္ပါးပါးေပါက္ေနၿပီ ။ မင္းတုိ႔ေျပာတာဟုတ္တယ္ ။

ေက်ာ္မိုး မင္းတို႔ႏိုင္တယ္”

ဘသိန္း၏စကားသံကုိၾကားလိုက္ရေသာအခါခင္ထားငယ္သည္မ်က္လံုးမ်ားကုိမွိတ္ထားရာမွအားယူက

ာဖြင္႔ရင္းေျပာလိုက္သည္၊

“ကဲ ကုိကုိ ။ နင္တုိ႔ကိစၥျပတ္ၿပီမဟုတ္လား ။ ငါအ၀တ္ေတြျပန္၀တ္ေတာ႔မယ္”

ထိုသုိ႔ေျပာၿပီးေနာက္ခင္ထားငယ္သည္ပံုလ်က္သားက်ေနေသာသူမ၏ထဘီကိုကုန္းေကာက္လုိက္သ

ည္၊သုိ႔ေသာ္ေက်ာ္မိုးကသူမ၏လက္ကုိဖမ္းဆုတ္လိုက္သည္၊

“ေနပါဦးငယ္ငယ္ရ ။ နင္႔ကုိယ္လံုးကသိပ္လွေတာ႔ငါတို႔အားရေအာင္ၾကည္႔ပါရေစဦး”

ေက်ာ္မိုး၏စကားေၾကာင္႔ခင္ထားငယ္ခမ်ာငိုမဲ႔မဲ႔ေလးျဖစ္သြားကာထဘီကုိလည္းေကာက္မ၀တ္ႏုိင္ေတ

ာ႔ေပ၊

“ဟုတ္တယ္ကြ ။ သူ႔ႏုိ႔ေတြ။ဖင္ေတြနဲ႔ေစာက္ဖုတ္ေတြကုိၾကည္႔ရင္းငါလီးေတာင္လာၿပီ”

“ေတာက္ ေခြးအမ်ဳိးယုတ္ေတြ”

ခင္ထားငယ္ကေဒါသႏွင္႔ေအာင္ထြန္းႏွင္႔ေသာင္းစိန္တုိ႔ကုိဆဲေရးလိုက္သည္၊ထို႔ေနာက္ထဘီကုိျပန္ကုန္းေ

ကာက္မည္ျပဳစဥ္ေက်ာ္မိုးကေနာက္မွေန၍ဆတ္ကနဲဖမ္းခ်ဳပ္ကာသူ၏ရင္ခြင္ထဲသုိ႔ဆြဲသြင္းလိုက္သည္၊ခင္ထား

ငယ္၏၀တ္လစ္စလစ္ကိုယ္လံုးေလးသည္ေက်ာ္မုိး၏ေပြ႔ဖက္မႈေအာက္တြင္ေကာ႔ေကာ႔ကေလးျဖစ္သြားရေလသ

ည္၊ေက်ာ္မိုးကသူမ၏ကုိယ္ေလးကိုခပ္တင္းတင္းေပြ႔ထားရင္းအံႀကိတ္ကာေျပာလိုက္သည္၊

“ငါတို႔ရဲ႔ကိစၥကမျပတ္ေသးဘူးငယ္ငယ္ ။ အခုမွစရုံပဲရွိပါေသးတယ္”

“ေအးဟုတ္တယ္ ။ မင္းေမြးစားညီမကိုကုိယ္တံုးလံုးျဖစ္ေအာင္ခၽြတ္ခုိင္းၿပီးမွေတာ႔ဒီအတုိင္း

ျပန္မလႊတ္ပါနဲ႔ ။ အျပတ္ကုိင္လိုက္စမ္းပါ”

ဘသိန္းကေက်ာ္မုိးကုိေÕမာက္ပင္႔ေပးလိုက္သည္၊ေက်ာ္မိုးကခင္ထားငယ္၏ပါးစပ္ကုိသူ၏ႏႈတ္ခမ္းျဖင္႔ဖိ

ကပ္၍စုပ္ယူလိုက္ရာခင္ထားငယ္သည္အလြန္ထိတ္လန္႔အံ႔ျသကာပါးစပ္အေဟာင္းသားျဖစ္သြားသည္၊ထိုအခါေ

က်ာ္မိုးကခင္ထားငယ္၏ပါးစပ္ထဲသုိ႔သူ၏လွ်ာကိုထိုးသြင္းလိုက္သည္၊မွင္တက္ေနရာမွသတိျပန္၀င္လာေသာခင္

ထားငယ္သည္ေက်ာ္မိုး၏လွ်ာကုိကုိုက္လိုက္သည္၊ေက်ာ္မိုးကလွ်ာကိုအလ်င္အျမန္ျပန္ထုတ္လိုက္ေသာ္လည္း

အနည္းငယ္ကိုက္မိသြားသည္၊ရုတ္တရက္နာက်င္သြားေသာေၾကာင္႔ေပြ႔ထားေသာသူမ၏ကုိယ္ကုိလႊတ္လ်က္ေ

နာက္သုိ႔ခုန္ဆုတ္လိုက္မိသည္၊ထို႔ေနာက္ခင္ထားငယ္ကေက်ာ္မိုးကုိၾကည္႔ရင္းေလသံမာမာႏွင္႔ေျပာလိုက္သည္၊

“ဖယ္ ကုိကုိ ။ ငါသြားေတာ႔မယ္”

ေက်ာ္မိုးကခင္ထားငယ္ကုိလက္ျပန္တစ္ခ်က္ျဖတ္ရုိက္လိုက္ရာသူမ၏မ်က္စိထဲတြင္မီးပြင္႔လ်က္ေနာက္

သုိ႔ယိုင္သြားေလသည္၊ေက်ာ္မိုးကတစ္ဖန္သူမ၏အရႈိက္ကုိလက္သီးတစ္ခ်က္ထိုးလိုက္ျပန္သည္၊ခင္ထားငယ္ခမ

်ာဒူးေထာက္၍လဲက်သြားကာႏႈတ္ခမ္းတြင္ေသြးမ်ားစို႔လာေလသည္၊အသက္႑ွဴမမွန္ေတာ႔ဘဲသတိလစ္လုမတ

တ္ျဖစ္သြားရရွာသည္၊ထို႔ေနာက္ေက်ာ္မိုးကသူမ၏ဆံပင္မ်ားကုိလက္ျဖင္႔ဆြဲမလိုက္ရာခင္ထားငယ္ေခါင္းေလးေ

မာ႔လာေလသည္၊

“နင္ကမ်ားငါ႔ကုိကိုက္လားဘာလားနဲ႔ ။ သိၾကေရာေပါ႔”

ေျပာေျပာဆိုဆိုဘယ္လက္ျဖင္႔သူမ၏ဆံပင္မ်ားကုိကိုင္ဆြဲထားရင္းညာလက္ျဖင္႔ဘယ္ျပန္ညာျပန္ပါးရုိ

က္ခ်လိုက္သည္၊က်န္သံုးေယာက္ကႊသည္ကုိအရသာခံၾကည္႔ရင္းေသာင္းစိန္ကအၾကံေပးလိုက္သည္၊

“ဒီေကာင္မကုိလီးစုပ္ခိုင္းပါလားကြ”

“ေအး ေကာင္းတယ္ ။ မင္းလီးကုိသူစုပ္ေပးေနတာကုိငါတုိ႔ၾကည္႔ရင္းဂြင္းတုိက္ၾကတာေပါ႔”

ေအာင္ထြန္းကလည္းေထာက္ခံသည္၊ခင္ထားငယ္ခမ်ာေတာ႔ထိုစကားမ်ားကုိနားေထာင္ရင္းေၾကာက္

လန္႔ေနရွာသည္၊ထို႔ေနာက္ေက်ာ္မိုးကတဟားဟားေအာ္ရယ္ရင္းေျပာလိုက္သည္၊

“ေအးကြ ။ မင္းတို႔ေျပာတာေကာင္းသားပဲ”

ေက်ာ္မိုးကသူ၏ဂ်င္းေဘာင္းဘီဇစ္ကုိညာလက္ျဖင္႔အသာဆြဲဖြင္႔လိုက္သည္၊ထို႔ေနာက္ခင္ထားငယ္၏

လက္ကုိလွမ္းကုိင္ကာသူ၏ေပါင္ၾကားထဲသုိ႔ဆြဲယူလ်က္ဖုထစ္ေနေသာေနရာေပၚသုိ႔တင္ေပးလိုက္သည္၊ဘယ္

လက္ကေတာ႔သူမ၏ဆံပင္မ်ားကုိမညႇာမတာဆုပ္ကိုင္ထားရင္းရက္ရက္စက္စက္ေစခိုင္းလိုက္ေလသည္၊

“ငါ႔ဟာႀကီးကုိထုတ္လိုက္စမ္း ။ ေဘာင္းဘီအျပင္ေရာက္ေအာင္လုပ္ၿပီးပြတ္ေပးစမ္း ။ လုပ္ေလ”

“ဟင္႔အင္း ။ ဟင္႔အင္း ။ မလုပ္ပါနဲ႔ကိုကုိရယ္ ။ ငါ႔ကိုအဲဒီလုိမ်ဳိးမလုပ္ခိုင္းပါနဲ႔ ။ မေကာင္းပါ

ဘူး ။ အဟင္႔ အဟင္႔”

ခင္ထားငယ္ကငိုယိုကာေတာင္းပန္ရွာသည္၊ေက်ာ္မိုးကေတာ႔သူမ၏ဆံပင္မ်ားကုိခပ္ၾကမ္းၾကမ္းဆြဲခါ

လိုက္ရင္းထပ္ေျပာျပန္သည္၊

“ငါ႔လီးကုိဆြဲထုတ္လိုက္လုိ႔ေျပာေနတာမၾကားဘူးလား ။ ငါ႔လီးကနင္႔လက္ကေလးနဲ႔ဆုပ္ကိုင္

တာကိုခံခ်င္ေနတာ ။ လုပ္ေလ ။ ဆြဲထုတ္လိုက္စမ္း”

ေက်ာ္မိုးကေတာ႔ေၾကာက္လန္႔တုန္လႈပ္ေနရွာေသာခင္ထားငယ္ကိုအတင္းအၾကပ္ပင္ေစခိုင္းေနျပန္သ

ည္၊ခင္ထားငယ္သည္ေၾကာက္ေၾကာက္လန္႔လန္႔ႏွင္႔ပင္ကြဲဟေနေသာေဘာင္းဘီခြၾကားထဲသုိ႔သူမ၏လက္ကုိထို

းထည္႔လိုက္သည္၊သူမ၏လက္ေခ်ာင္းထိပ္မ်ားသည္ပူေႏြးမာေတာင္ေနေသာအေခ်ာင္းႀကီးကုိထိုးမိၿပီးထိုအရာ

သည္လီးျဖစ္ေၾကာင္းကုိသူမသိေနေသာေၾကာင္႔ခင္ထားငယ္တစ္ကိုယ္လံုးၾကက္သီးမ်ားထလာေလသည္၊ရွက္

စိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚေနသကဲ႔သုိ႔ရမၼက္စိတ္ကလည္းထၾကြလာသည္ကိုေတာ႔သူမနားမလည္ေသးေပ၊ရင္တထိတ္ထိ

တ္ခုန္ကာၾကက္သီးမ်ားတျဖန္းျဖန္းထေနသည္ကုိေတာ႔ခံစားေနရေလသည္၊

“လုပ္ေလ ငယ္ငယ္ ။ ငါ႔လီးႀကီးကုိလက္နဲ႔ကိုင္ၿပီးဆြဲထုတ္လိုက္စမ္း ။ ဟုိေကာင္ေတြကဒါကို

ျမင္ခ်င္ေနတာ”

ေက်ာ္မိုး၏ေစခုိင္းသံေၾကာင္႔ခင္ထားငယ္သည္ေၾကာက္လန္႔စြာေရရြတ္ညည္းတြားရင္းေက်ာ္မိုး၏လီးတ

န္ႀကီးကုိႏူးညံ႔ေသာလက္ကေလးမ်ားျဖင္႔မရဲတရဲကုိင္ကာေဘာင္းဘီအျပင္သို႔ဆြဲထုတ္လိုက္သည္၊

“ေအး ဒီလိုမွေပါ႔ငယ္ငယ္ရ ။ ကဲလီးႀကီးကိုခပ္တင္းတင္းဆုပ္ကိုင္ၿပီးေဆာ႔ေပးစမ္း”

ေက်ာ္မိုးကေက်နပ္အားရစြာေျပာလိုက္သည္၊ခင္ထားငယ္သည္ေယာက်္ားတစ္ေယာက္၏လီးကုိလက္

ျဖင္႔ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ဆုပ္ကိုင္ဖူးျခင္းျဖစ္သလိုမာန္ထကေထာင္မတ္ေနေသာလီးႀကီးကုိလည္းပထမဦးဆံုးအ”

ကိမ္ေတြ႔ျမင္ဖူးျခင္းလည္းျဖစ္ေလသည္၊လီးတန္ႀကီးကပူေႏြးမာေတာင္ေနကာဆုပ္ကိုင္ထားေသာသူမ၏လက္

ထဲတြင္ဆတ္ကနဲ။ဆတ္ကနဲလႈပ္ခါေနျပန္သည္၊ေက်ာ္မိုး၏ရမၼက္ေဇာကုိေဖာ္ျပေနသည္႔အလားအေၾကာၿပိဳင္းၿပိ

ဳင္းထလ်က္မတ္ေထာင္ေနေသာလီးႀကီးကုိခင္ထားငယ္တစ္ေယာက္ေၾကာက္လန္႔စြာျဖင္႔ေငးၾကည္႔ေနမိေလသ

ည္၊ေၾကာက္လည္းေၾကာက္။ရြံလည္းရြံေနမိေသာ္လည္းေက်ာ္မိုးကအတင္းေစခုိင္းေနေသာေၾကာင္႔ခင္ထားငယ္

သည္မရဲတရဲႏွင္႔ခပ္ဖြဖြေလးကုိင္ထားေသာလက္ေခ်ာင္းမ်ားကိုခပ္တင္းတင္းဆုပ္ကိုင္လိုက္ေလသည္၊

“ေအး အဲဒီလိုခပ္တင္းတင္းဆုပ္မွေပါ႔ငယ္ငယ္။ ကဲလက္ကိုလႈပ္ၿပီးေဆာ႔ေပးစမ္းပါဦး”

ေက်ာ္မိုးကေက်နပ္အားရစြာေျပာဆိုလိုက္သည္၊ခင္ထားငယ္ကလက္ထဲတြင္ဆုပ္ကိုင္ထားေသာလီး”ကီ

းကုိအသာအယာလႈပ္ေပးလိုက္သည္၊ေအာင္ထြန္း။ေသာင္းစိန္ႏွင္႔ဘသိန္းတို႔ကမူမ်က္လံုးမ်ားျပဴးကာေသေသခ်ာ

ခ်ာစိုက္ၾကည္႔ေနၾကေလသည္၊

“ေအး ဟုတ္ၿပီ ။ အဲဒီလိုေဆာ႔ေပးရင္းလီးထိပ္ပုိင္းကိုနင္႔လက္မနဲ႔အသာပြတ္ေပးစမ္း”

ေက်ာ္မိုးကခင္ထားငယ္ကိုဂြင္းတုိက္နည္းကိုလက္ေတြ႔သင္ျပေပးေနေလသည္၊ခင္ထားငယ္ခမ်ာေက်ာ္မို

းေစခိုင္းသည္႔အတိုင္းလိုက္လုပ္ေပးေနရွာသည္၊လီးထိပ္ပိုင္းကုိလက္မႏွင္႔အသာပြတ္ေပးလုိက္သည္၊လီးထိပ္တြင္

အရည္ၾကည္မ်ားစိုေနေလရာထိုအရည္ၾကည္မ်ားကုိလီးဒစ္ႀကီးတစ္ခုလံုးသုိ႔လက္မျဖင္႔လုိက္၍သုတ္လိမ္းေပး

သလိုျဖစ္သြားသည္၊ေက်ာ္မိုးသည္လည္းအရသာေတြ႔သြားကာတဟင္းဟင္းျဖစ္လာေလသည္၊သူ၏ႏႈတ္ခမ္းမ်

ားကိုလည္းလွ်ာျဖင္႔သပ္လိုက္သည္၊

“မင္းလီးကုိစုပ္ခိုင္းၿပီးလွ်ာနဲ႔က်က်နနလ်က္ခိုင္းစမ္းပါေက်ာ္မိုးရ”

ေအာင္ထြန္းကမခ်င္႔မရဲေျပာကာေဘာင္းဘီဇစ္ကုိျဖဳတ္၍သူ၏လီးႀကီးကုိဆြဲထုတ္လိုက္သည္၊

“ကဲ ေအာင္ထြန္းေျပာတာကိုၾကားတယ္မဟုတ္လားငယ္ငယ္ ။ နင္႔ပါးစပ္နဲ႔လွ်ာကိုသံုးၿပီးငါ႔လီး

ကုိစုပ္ေပးစမ္း ။ ၾကားလား”

ေက်ာ္မုိးကေျပာဆိုေစခိုင္းရင္းခင္ထားငယ္၏ေခါင္းကုိသူ၏ေပါင္ၾကားသို႔ဆြဲကပ္လိုက္သည္၊

ေက်ာ္မိုး၏ေပါင္ၾကားတြင္ခင္ထားငယ္မ်က္ႏွာအပ္မိေသာအခါတြင္လီးတန္ႀကီးကသူမ၏ပါးျပင္ႏွင႔္ထိေနေလသ

ည္၊ေက်ာ္မိုးကလည္းသူမ၏ဆံပင္ကုိခပ္တင္းတင္းဆဲြကာစိတ္မရွည္ေတာ႔ေၾကာင္းအခ်က္ျပလိုက္သည္၊ခင္ထာ

းငယ္သည္တုန္႔ဆိုင္းမေနရဲေတာ႔ဘဲပါးစပ္ထဲမွလွ်ာေလးကုိအသာထုတ္ကာလီးတန္လံုးပတ္၏ေအာက္ေျခကုိစ

တင္လ်က္ေပးလိုက္သည္၊နီရဲစိုစြတ္ေနေသာလွ်ာေလးႏွင္႔ပူေႏြးမာေတာင္ေနေသာလီးတန္ႀကီးထိမိလိုက္ခ်ိန္တြင္

ေက်ာ္မိုးတစ္ကိုယ္လံုးဆတ္ကနဲျဖစ္သြားသလိုခင္ထားငယ္လည္းရင္ခုန္ျမန္လာကာႏုိ႔သီးေခါင္းေလးမ်ားပိုမိုတင္

းမာလာေလသည္၊ေက်ာ္မိုးကသူမ၏ဆံပင္မ်ားကုိဆုပ္ကိုင္ကာေခါင္းကုိအေပၚသို႔ဆြဲတင္လိုက္သည္၊လီးတန္ကုိ

လွ်ာျဖင္႔လ်က္ေပးေနရင္းေခါင္းေမာ႔လိုက္ေသာေၾကာင္႔လီးအရင္းမွအဖ်ားသုိ႔လွ်ာျဖင္႔လ်က္ေပးလုိက္သလိုျဖစ္

သြားေလသည္၊သူမ၏လွ်ာေလးႏွင္႔လီးဒစ္တို႔ထိမိခ်ိန္တြင္ေက်ာ္မိုးကေခါင္းကုိဆြဲေမာ႔ေနသည္ကိုရပ္လိုက္သည္၊

ခင္ထားငယ္ကလည္းသူမ၏ပါးစပ္ေရွ႔တည္႔တည္႔တြင္ရွိေနေသာလီးဒစ္ႀကီးကုိလွ်ာဖ်ားေလးျဖင္႔လွည္႔ပတ္လ်က္

ေပးလိုက္သည္၊ခင္ထားငယ္ကလီးထိပ္ဖ်ားကုိလွ်ာျဖင႔္လွည္႔ပတ္လ်က္ေပးေနေသာအရသာေၾကာင္႔ေက်ာ္မိုးအံ”

ကိတ္လ်က္ညည္းညဴလိုက္မိသည္၊

“လီးဒစ္ကုိပါးစပ္နဲ႔စုပ္စမ္း ။ ၿပီးေတာ႔သြားနဲ႔မနာေအာင္ခပ္ဆတ္ဆတ္ေလးကိုက္လိုက္”

ေက်ာ္မိုးကေတာ႔အၾကင္နာလံုး၀မရွိ။သက္ညႇာမႈလံုး၀မရွိဘဲသူအရသာခံႏုိင္ေရးကုိသာဦးစားေပးကာခင္

ထားငယ္ကိုရက္ရက္စက္စက္ေစခိုင္းေနေလသည္၊ခင္ထားငယ္ခမ်ာမ်က္ရည္တေတြေတြက်ဆင္းကာငိုရႈိက္ေနရ

ရွာေလသည္၊သူမ၏ေမြးစားအစ္ကုိကိုယ္တိုင္ကရက္ရက္စက္စက္ေစခိုင္းေနမႈေၾကာင္႔၀မ္းနည္းေနမိေလသည္၊

သို႔ေသာ္ေပါက္တဲ႔နဖူးမထူးေတာ႔ဟူသည္႔သေဘာမ်ဳိးျဖင္႔လီးဒစ္ကုိလွ်ာႏွင္႔လ်က္ေနရာမွပါးစပ္ကုိအသာဟကာႏႈ

တ္ခမ္းပါးေလးမ်ားျဖင္႔လီးကုိစုပ္ေပးလိုက္သည္၊လီးထိပ္ကိုလည္းသြားျဖင္႔မနာမက်င္။မထိတထိေလးကိုက္ေပး

လုိက္သည္၊အတန္ၾကာေသာ္ေက်ာ္မိုးကတဟင္းဟင္းညည္းတြားေနရာမွခင္ထားငယ္၏ပါးစပ္ထဲမွသူ၏လီးကုိ

ဆတ္ကနဲဆြဲထုတ္လိုက္သည္၊လီးစုပ္ေပးေနရမႈၿပီးသြားေလၿပီဟုခင္ထားငယ္၀မ္းသာေနခိုက္ေက်ာ္မိုးကပိုမို၍ပ

က္စက္ညစ္ညမ္းေသာအလုပ္ကိုထပ္၍လုပ္ခိုင္းလိုက္ျပန္သည္၊

“ကဲ အခုငါ႔ေဂြးဥေတြကိုစုပ္ေပးေပေတာ႔ငယ္ငယ္ ။ ငါ႔ေဂြးဥႏွစ္လံုးကုိနင္႔ပါးစပ္နဲ႔ငံုၿပီးေကာင္း

ေကာင္းစုပ္ေပးစမ္း”

ေက်ာ္မိုးသည္ထိုသုိ႔ေျပာဆိုၿပီးေနာက္ခင္ထားငယ္၏ေခါင္းကုိေအာက္သုိ႔ဖိခ်ကာသူမ၏ပါးစပ္အားသူ၏

ေဂြးဥတည္႔တည္႔သုိ႔ေရာက္သြားေစသည္၊ခင္ထားငယ္ကေဂြးဥတစ္လံုးကုိပါးစပ္ျဖင္႔ငံုလိုက္ခ်ိန္တြင္ေက်ာ္မိုးတစ္

ကုိယ္လံုးတြန္႔ကနဲျဖစ္သြားသည္ကိုခင္ထားငယ္သိလိုက္သည္၊ခင္ထားငယ္ကပါးစပ္ျဖင္႔စုပ္ေပးရံုသာမကလွ်ာႏွ

င္႔လည္းအသာထိုးလ်က္ေပးလိုက္သည္၊အ၀တ္ကင္းမဲ႔ေနေသာသူမ၏တစ္ကိုယ္လံုးသည္ရွက္ေသြးမ်ားလႊမ္းကာ

ပန္းေရာင္သန္းေနေလေတာ႔သည္၊ထိုကဲ႔သို႔ေက်ာ္မိုးစိတ္တိုင္းက်လုပ္ေဆာင္ေပးေနရာမွမ်က္လံုးကုိအသာေထာ

င္႔ကပ္ၾကည္႔လိုက္မိရာေအာင္ထြန္းတို႔သံုးေယာက္သည္သူမ၏လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကိုၾကည္႔ရင္းအားရပါးရဂြင္း

တိုက္ေနၾကသည္ကိုေတြ႔လိုက္ရေလသည္၊ထို႔ေၾကာင္႔ခင္ထားငယ္သည္မ်က္လံုးကုိမွိတ္ကာပါးစပ္ထဲတြင္ငံုထား

ေသာေဂြးဥကိုအသာစုပ္ေပးလိုက္သည္၊ထိုအခါေက်ာ္မိုးေဂြးဥသည္ခင္ထားငယ္၏ပါးစပ္ထဲတြင္တလိမ္႔လိမ္႔ျဖစ္ေ

နေလသည္၊

“ေနာက္တစ္လံုးကုိလည္းစုပ္ေပးဦးေလ”

ထိုအခါခင္ထားငယ္ကပါးစပ္တြင္းမွေဂြးဥတစ္လံုးကုိထုတ္ပစ္လိုက္ၿပီးက်န္တစ္လံုးကုိပါးစပ္ျဖင္႔ငံုကာစုပ္

ေပးလိုက္ရျပန္သည္၊ထိုကဲ႔သုိ႔စိတ္မပါဘဲလီးစုပ္ေပးေနရေသာေၾကာင္႔သူမ၏စိတ္သည္အလြန္လႈပ္ရွားေနေလသ

ည္၊အႏုိင္အထက္ေစခိုင္းခံရေသာအသိသည္သူမ၏ရမၼက္အာရံုကုိတနည္းတဖံုႏုိးၾကြလာေစသည္၊ခင္ထားငယ္

သည္ေဂြးဥမ်ားကုိစုပ္ရင္းလွ်ာႏွင္႔လည္းလ်က္ေပးေနေလသည္၊ကုိယ္ကုိေရွ႔သုိ႔ကိုင္းကာေလးဘက္ေထာက္လ်က္

စုပ္ေပးေနေသာေၾကာင္႔သူမ၏တင္ပါးဆံုမ်ားကေနာက္ဖက္သုိ႔ကားထြက္ေနေလသည္၊ေနာက္ဖက္တြင္ရွိေနေသ

ာေအာင္ထြန္းသည္သူမ၏ကားကားအိအိဖင္ဆံုမ်ားကုိသာမကဖင္ၾကားမွျပဴးထြက္ေနေသာေစာက္ဖုတ္မို႔မို႔ေဖာ

င္းေဖာင္းႏွင္႔စအိုေပါက္ေလးကုိပါအတိုင္းသားေတြ႔ျမင္ေနရေလသည္၊ထိုေစာက္ပတ္ႏွင႔္စအိုကုိလိုးလိုက္ရလွ်င္အ

ရသာရွိလွမည္ဟုလည္းေတြးေနမိေလသည္၊ခင္ထားငယ္သည္မိမိ၏ေသြးသားမ်ားႏုိးၾကားလ်က္ေစာက္ဖုတ္တြ

င္အရည္ၾကည္မ်ားစိုရႊဲေနသည္ကိုမသိရွာေပ၊ထိုသုိ႔ေက်ာ္မိုး၏လီးကုိစုပ္ေပးေနျခင္းမွာသူမကိုအတင္းရုိက္ႏွက္

ကန္ေက်ာက္လ်က္မုဒိမ္းက်င္႔မည္ကိုစုိးရိမ္ေသာေၾကာင္႔ျဖစ္ေလသည္၊မုဒိမ္းအက်င္႔ခံရသည္ထက္လီးစုပ္ေပးရ

သည္ကေတာ္ေသးသည္ဟုယူဆကာျပဳလုပ္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္၊

“ေဟ႔ေကာင္ ေက်ာ္မိုး ။ မင္းညီမကုိလေရထြက္တဲ႔အထိစုပ္ခုိင္းၿပီးလေရေတြကိုသူ႔ပါးစပ္ထဲပန္း

ထည္႔ေပးၿပီးၿမိဳခ်ခိုင္းလိုက္စမ္းပါကြ”

ေအာင္ထြန္းကထိုသို႔ေျပာလိုက္ေသာအခါခင္ထားငယ္၏စိတ္ထဲတြင္ေအာင္ထြန္းကုိပ်စ္ပ်စ္ႏွစ္ႏွစ္ဆဲလို

က္မိသည္၊ပါးစပ္ကေတာ႔ထုတ္မဆဲရဲေပ၊ထို႔ျပင္ေအာင္ထြန္းေျပာသလုိမိမိလုပ္ေပးရေတာ႔မည္ကုိလည္းခင္ထား

ငယ္သိလိုက္သည္၊ေသာင္းစိန္ကလည္းေထာက္ခံလိုက္သည္၊

“ေအး ဟုတ္တယ္ကြ ။ မင္းလီးကုိလည္းစုပ္ခိုင္းစမ္းပါဦး ။ ေဂြးဥကိုခ်ည္းပဲလ်က္ခိုင္းမေနနဲ႔”

ေက်ာ္မိုးကခင္ထားငယ္၏ဆံပင္ကုိအသာဆြဲကာသူမ၏ပါးစပ္ထဲမွသူ၏ေဂြးဥကုိဆြဲထုတ္လိုက္သည္၊ထို

အခါခင္ထားငယ္ကမ်က္လံုးကုိဖြင္႔ၾကည္႔လိုက္ရာသူမ၏မ်က္ႏွာေရွ႔တြင္တလႈပ္လႈပ္ျဖစ္ေနေသာလီးတန္ႀကီးကုိ

ေတြ႔လိုက္ရသည္၊

“ကိုင္း ငယ္ငယ္ေရ ။ သူတို႔ေျပာတဲ႔အတုိင္းငါ႔လီးထဲကလေရေတြထြက္လာတဲ႔အထိစုပ္ေပး

ေပေတာ႔ ။ ၾကားလား”

မိမိပါးစပ္ထဲသုိ႔သုတ္ရည္မ်ားပန္းထုတ္သည္အထိလုပ္မည္ကိုသိလိုက္ေသာအခါခင္ထားငယ္ေၾကာက္

လန္႔သြားေလသည္၊ေက်ာ္မိုးကုိလည္းရွိခိုးမတတ္ေတာင္းပန္လိုက္ရွာသည္၊

“ကုိကုိရယ္ ။ အဲဒီေလာက္အထိေတာ႔မလုပ္ပါရေစနဲ႔ ။ ငါ႔ကိုသနားပါဦးဟယ္”

“စကားမမ်ားနဲ႔ငယ္ငယ္ ။ ငါ႔ကိုလေရထြက္တဲ႔အထိစုပ္ေပးရင္ေပး ။ မစုပ္ေပးရင္နင္႔ကိုငါ

အတင္းတက္လိုးပစ္လိုက္မယ္”

“အဟင္႔ဟင္႔ ။ အဲလိုေတာ႔မလုပ္ပါနဲ႔ ။ စုပ္ေပးပါ႔မယ္။ အဟင္႔အဟင္႔”

ထိုအခါေက်ာ္မိုးကသူမ၏ပုခံုးႏွစ္ဖက္ကိုဆုပ္ကိုင္ရင္းသူမ၏ကုိယ္ကုိေရွ႔သို႔ဆြဲယူလိုက္သည္၊ခင္ထားင

ယ္ကလည္းေခါင္းကိုေရွ႔သို႔ကုိင္းကာလီးကုိပါးစပ္ျဖင္႔ငံုလိုက္သည္၊လီးဒစ္ကုိငံုမိေသာအခါလွ်ာျဖင္႔ထိုးလ်က္ေပး

လုိက္သည္၊

“ေဟ႔ေကာင္ေက်ာ္မိုး။ မင္းညီမပါးစပ္ထဲကိုမင္းလီးႀကီးတျဖည္းျဖည္းခ်င္းတိုး၀င္သြားေအာင္

သြင္းေနာ္ ။ တစ္ခါတည္း၀င္သြားတာမ်ဳိးကၾကည္႔ရတာအားမရဘူးကြ”

“ဟား ဟား ဟား ။ စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္ေစရမယ္”

ေက်ာ္မုိးကျပန္ေျပာလိုက္ရင္းလီးထိပ္ပိုင္းကုိငံုမိေနေသာလီးတန္ႀကီးကုိခင္ထားငယ္၏ပါးစပ္ထဲသို႔ျဖည္

းျဖည္းခ်င္းထိုးသြင္းလိုက္သည္၊ခင္ထားငယ္ကလည္းပါးစပ္ကေလးဟကာေခါင္းကိုအလိုက္သင္႔ေမာ႔ေပးလိုက္

သည္၊ေစာက္ပတ္ထဲသုိ႔လီးသြင္းသကဲ႔သို႔လီးကုိပါးစပ္ထဲသို႔ထုိးသြင္းျခင္းျဖစ္သည္၊ထို႔ေၾကာင္႔ခင္ထားငယ္ကေ

က်ာ္မိုး၏လီးကုိစုပ္ေပးေနျခင္းမဟုတ္ေတာ႔ဘဲေက်ာ္မိုးကခင္ထားငယ္၏ပါးစပ္ကုိလိုးေနသကဲ႔သို႔ျဖစ္ေနေလသ

ည္၊ေက်ာ္မိုး၏လီးသည္(၈)လက္မေက်ာ္ရွည္ကာ

က်ပ္လံုးခန္႔တုတ္သည္၊ထို႔ေၾကာင္႔လီးကုိအဆံုးထိထိုးသြင္းလိုက္ေသာအခါလီးထိပ္သည္ခင္ထားငယ္၏အာေခါင္

ကုိေထာက္မိေလသည္၊ထိုလုပ္ရပ္ကိုေအာင္ထြန္းတုိ႔သံုးဦးကအားပါးတရၾကည္႔ေနၾကသည္၊ခင္ထားငယ္သည္

အလြန္ရွက္ေၾကာက္ေနမိေသာ္လည္းပါးစပ္ထဲသုိ႔၀င္လာသည္႔လီးႀကီးကုိစုပ္ေပးေနရရွာသည္၊ထိုသို႔လီးကုိတဖြဖြ

စုပ္ေပးေနမႈေၾကာင္႔ေက်ာ္မိုးသည္စိတ္ကုိမထိန္းႏုိင္ေတာ႔ဘဲခါးကုိတလႈပ္လႈပ္ျပဳကာလီးတန္ကုိပါးစပ္ထဲမွဆြဲထု

တ္လိုက္။ျပန္ထိုးသြင္းလိုက္ခပ္သြက္သြက္လုပ္ေလေတာ႔သည္၊ခင္ထားငယ္သည္လည္းပါးစပ္ထဲတြင္၀င္ထြက္ေန

ေသာလီးတန္ႀကီးကုိတျပြတ္ျပြတ္ျမည္ေအာင္စုပ္ေပးေနရာေက်ာ္မိုးတစ္ေယာက္အရသာထူးကုိခံစားေနရေလ

သည္၊

“အားပါးပါး ။ တယ္ေကာင္းပါလားငယ္ငယ္ရ ။ စုပ္စမ္းပါ ။ ငါအရသာေကာင္းေကာင္းေတြ႔

ေအာင္စုပ္ေပးစမ္း ။ ဟင္းဟင္းဟင္း”

ေက်ာ္မိုးသည္ပါးစပ္ကလည္းအရသာခံကာေျပာလိုက္ေသးသည္၊လက္မ်ားကလည္းခင္ထားငယ္၏ပုခံု

းကုိပုိ၍တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ဆုပ္ကိုင္ကာပါးစပ္ထဲသုိ႔လီးအသြင္းအထုတ္လည္းျမန္လာေလသည္၊ခင္ထားငယ္က

လည္းခပ္ၾကမ္းၾကမ္းပင္လ်က္ေပးစုပ္ေပးေနေလသည္၊အစပုိင္းတြင္သူမသည္အသက္ရွဴၾကပ္သလိုျဖစ္ေနေသာ္

လည္းေနာက္ပိုင္းတြင္လီးအ၀င္အထြက္ႏွင္႔ဟန္ခ်က္ညီေအာင္အသက္ရွဴတတ္လာေလသည္၊

“ေအး လ်က္စမ္း ။ စုပ္စမ္း။ အားပါးပါး ။ ေကာင္းတယ္ေကာင္းတယ္ ။ ငါ႔လရည္ေတြထြက္

လာေတာ႔မယ္ ။ စုပ္ေပးစမ္း ။စုပ္ေပးစမ္း ။အား အီး”

ေက်ာ္မုိးသည္လီးအသြင္းအထုတ္အလြန္ျမန္လာသကဲ႔သို႔အလြန္လည္းၾကမ္းလာသည္၊လီးကပါးစပ္ထဲ

သို႔အဆံုးထိေအာင္တိုး၀င္လာေသာအခါခင္ထားငယ္၏ေခါင္းသည္ေနာက္သို႔ေမာ႔သြားကာလီးကုိျပန္ဆြဲထုတ္လို

က္ေသာအခါသူမ၏ေခါင္းသည္အေရွ႔သို႔ငိုက္ဆင္းလာေလသည္၊ပါးစပ္ထဲသုိ႔လီးအ၀င္အထြက္သည္ျမန္သည္ထ

က္ျမန္လာသလိုၾကမ္းသည္ထက္ပိုၾကမ္းလာေလသည္၊လည္ေခ်ာင္းထဲသုိ႔ေရာက္ေအာင္ထုိးသြင္းလာသည္၊ပါး

စပ္ကိုဟေပးထားလွ်င္လီးကလည္ေခ်ာင္းထဲသို႔ပို၍တိုး၀င္သည္ကိုသိေသာေၾကာင္႔ခင္ထားငယ္သည္လီးတန္လံုး

ပတ္ကုိုႏႈတ္ခမ္းျဖင္႔ခပ္တင္းတင္းဖိကပ္ထားလိုက္သည္၊ထိုအခါလီးအ၀င္အထြက္ကအနည္းငယ္သက္သာေလ

သည္၊ေက်ာ္မိုးအဖို႔ကေတာ႔လီးတန္တစ္ေလွ်ာက္ႏႈတ္ခမ္းသားမ်ားျဖင္႔ပြတ္တုိက္ထိေတြ႔ေနေသာေၾကာင္႔အရသ

ာပုိေတြ႔ေနေလသည္၊ေက်ာ္မိုးကအံကိုႀကိတ္ရင္းေျပာလိုက္ျပန္သည္၊

“စုပ္စမ္းငယ္ငယ္ ။ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းစုပ္ေပးစမ္း ။ နင္႔ပါးစပ္ထဲမွာငါ႔လရည္ေတြပန္းထုတ္ေပးမယ္။

နင္႔ပါးစပ္ကိုငါအားကုန္လိုးၿပီးလရည္ေတြပန္းထည္႔လိုက္ေတာ႔မယ္”

“ေအး မင္းညီမပါးစပ္ထဲမွာလရည္ေတြျပည္႔သြားေအာင္ပန္းထုတ္ေပးလိုက္စမ္းကြာ ။ ေတာက္”

ခင္သြက္သြက္ဂြင္းတုိက္ေနေသာေအာင္ထြန္းတို႔ကအားေပးသည္၊

“ေအး ဟုတ္တယ္ ။ ငါလည္းလရည္ထြက္ေတာ႔မယ္”

ေက်ာ္မိုးကလည္းခင္ထားငယ္၏ပါးစပ္ထဲသုိ႔အားကုန္ေဆာင္႔ထုိးသြင္းေနေလသည္၊လီးကအရွိန္ျပင္းစြာ

၀င္ထြက္ေနရင္းတစ္ခါတစ္ရံအာေခါင္ကိုေထာက္မိေလသည္၊ပါးစပ္ထဲသို႔လီးကတိုး၀င္ေနေသာအရွိန္ေၾကာင္႔ခင္

ထားငယ္၏လည္ေခ်ာင္းထဲမွအိအိအုအုအသံမ်ားပင္ေပၚထြက္လာသည္၊ေနာက္ဆံုးတြင္ေက်ာ္မိုး၏လီးထိပ္မွသု

တ္ရည္မ်ားတပ်စ္ပ်စ္ပန္းထြက္လာေလေတာ႔သည္၊ပါးစပ္ထဲတြင္ေက်ာ္မိုး၏သုတ္ရည္မ်ားျပည္႔လွ်ံသြားေသာေျ

ကာင္႔ခင္ထားငယ္ခမ်ာသီးမတတ္ျဖစ္သြားရရွာသည္၊ထိုကဲ႔သုိ႔ေက်ာ္မိုး၏လီးထိပ္မွပူေႏြးပ်စ္ခၽြဲေသာအရည္မ်ား

ပန္းထြက္လာသည္ကိုခင္ထားငယ္သိလိုက္သည္၊ထိုသုတ္ရည္မ်ားပါးစပ္ထဲတြင္ျပည္႔သြားေသာအခါငံက်ိက်ိႏွင္႔

ညႇီစို႔စို႔အနံ႔ကိုရလိုက္ေလသည္၊

“မ်ဳိခ်စမ္းငယ္ငယ္။ ငါ႔လေရေတြတစ္စက္မွမက်န္ေစနဲ႔။ အကုန္မ်ဳိခ်လိုက္”

ေက်ာ္မိုးကေျပာရင္းလီးကုိလည္းခင္ထားငယ္၏လည္ေခ်ာင္းထဲေရာက္ေအာင္တစ္အားဖိကပ္ထိုးသြင္း

လိုက္သည္၊ပါးစပ္ထဲတြင္သုတ္ရည္မ်ားျပည္႔လွ်ံေနကာလီးကုိအဆံုးထိထိုးသြင္းထားေသာေၾကာင္႔ခင္ထားငယ္ခ

မ်ာမမ်ဳိခ်ခ်င္ေသာ္လည္းသုတ္ရည္ပ်စ္ခၽြဲခၽြဲမ်ားကုိႀကိတ္မွိတ္ကာမ်ဳိခ်လိုက္ရရွာသည္၊ထို႔အျပင္ေအာင္ထြန္းတို႔

သံုးေယာက္၏ေရရြတ္ျမည္တမ္းသံမ်ားကုိလည္းၾကားလိုက္ရသည္၊ထို႔ေနာက္သူမ၏ေက်ာကုန္း။ပုခံုးႏွင္႔တင္ပါး

ေပၚသို႔ပူေႏြးေသာသုတ္ရည္မ်ားပ်စ္ကနဲ။ပ်စ္ကနဲက်လာသည္ကိုခံစားလိုက္ရသျဖင္႔ခင္ထားငယ္တစ္ကုိယ္လံုး

တုန္သြားကာၾကက္သီးတဖ်န္းဖ်န္းထသြားရေလသည္၊ေက်ာ္မုိးကသူ၏လီးႀကီးကိုသူမ၏ပါးစပ္ထဲတြင္ပင္ဆက္

လက္ထိုးသြင္းကာအရသာခံေနေသးသည္၊ထိုစဥ္ခင္ထားငယ္သည္သူမ၏ေစာက္ဖုတ္ထဲမွအရည္ၾကည္မ်ားစိမ္႔

ထြက္လ်က္ေပါင္တန္တစ္ေလွ်ာက္ယိုစီးက်ေနသည္ကိုထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္စြာသိလုိက္ရေလသည္၊

myanmar love stories (12)

No comments: